தமிழர் வள ஆலோசனை மையம் விடுக்கும் அறிவித்தல்!
 
நோர்வேஜியப் பாடசாலைகளில் videregående வகுப்புகளில் தமிழ்மொழியை தேர்வுப்பாடமாக எடுக்கும் மாணவர்களுக்கான விசேட தயார்படுத்தல் வகுப்புகள் ஆரம்பமாக உள்ளன.
இவ்வகுப்புகள் 43, 44, 45 ஆவது கிழமைகளில் புதன், வியாழன் ஆகிய நாட்களில் நடைபெறும்.
 
ஆரம்பநாள்: 22.10.2014
 
நேரம்: 18:30 இலிருந்து 20:00 வரை நடைபெறும்.