மலர்ந்து வரும் புதிய கல்வியாண்டில் அன்னை பூபதி தமிழக்;  கலைககூடத்தின் வளர்சிக்காய் உழைத்திடும் அனைவரையும் நன்றியுணர்வோடு வரவேற்றுக்கொள்கின்றோம்.  
 
எம் அறிவு, எம் அடையாளம், எம் வரலாறு, எம் எதிர்காலம் வாருங்கள் வந்து உரமிடுங்கள். தமிழ் மொழி கற்றிட அறிவுப்பசியோடு,  காத்திருக்கும் எம் இளவல்களுக்கு அறிவுப்பசி போக்கிட. கோடை விடுமுறையில் நீங்கள் தேடிய வளங்களை அவர்களுக்காக பயன்படுத்திக்கொள்ள வாருங்கள்.