ஆசிரியர் பட்டறை காலம்: சனி: 21.09.2019 14:30 - 19:30 இடம்: தமிழர் வள ஆலோசனை மையம். இரண்டாம்மாடி    
நோர்வே தழுவிய இளையவர் முதல் பெரியவர் வரை கலந்துகொள்ளும் போட்டிகள்

காலம்:- 30.05.2019, வியாழக்கிழமை.
நேரம்:- 11:00 மணியிலிருந்து 15:00 வரை.
இடம்: தமிழர் வள ஆலோசனைமையம்

தொலைதூர கட்டுப்பாடு மூலம் இயக்கப்படும் வாகனங்கள்

குறும்படம்