நோர்வேஜிய உயர்நிலை  பாடசாலைகளில் (Videregående Nivå1,Nivå2 og Nivå3)  தமிழ்மொழியை தேர்வுப்பாடமாக எடுக்கும் மாணவர்கள் 15.09.2014.ற்கு முன்பாக தங்களது பதிவுகளை பூர்த்தி செய்திருக்க வேண்டும். தமிழ்மொழியைத் தேர்வுப்பாடமாக உயர்நிலை  (Videregående) படிப்பவர்களும், மற்றும் 10, 9, 8 வகுப்புக்கள் படிப்பவர்களும் தெரிவுசெய்யலாம். இதற்கான தகவல்களையும் விபரங்களையும சில நோர்வேஜிய பாடசாலைகள் பிரத்தியேகமாக கடித மூலமாக வளங்கியுள்ளார்கள்.
2014ம் ஆண்டிற்கான அனைத்துலகத் தமிழ் பொதுத்தேர்வுக்கான பெறுபேறுகள் 20.08.2014 புதன்கிழமை வளாகங்களுக்கும் கிடைக்கக்கூடியதாக அனுப்பி வைக்கப்படும். தேர்வில் தோற்றிய மாணவர்களின் விபரங்கள் அடங்கிய பதிவுகளை சரியாகவும் கால அவகாசத்தோடும் அனுப்பிவைத்த வளாகங்கள் பெறுபேறுகளை பெற்றுக்கொள்ளும்.புதிய கல்வியாண்டு தொடங்கியதும் வளாகநிர்வாகம் இப் பெறுபேறுகளை உரிய வழிமுறையில் மாணவர்களுக்குத் தெரியப்படுத்தும்.