திங்களன்று(18.11.2019), அறிவுசார் அமைச்சர் Jan Tore Sanner அவர்கள், நோர்வேயின் தொடக்கப் பள்ளி மற்றும் உயர்நிலைப் பள்ளியின் பொதுவான பாடங்களுக்கான புதிய பாடத்திட்டத்தை அறிமுகப்படுத்தினார், இத்திட்டம் அடுத்த கல்வியாண்டு(2020/21) முதல் பயன்படுத்தப்படும் என்றார்.

பங்கு பற்றிய அனைவருக்கும் வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம்

போட்டியாளர்களுக்கு 1மணித்தியாலம் வழங்கப்படும் பாடசாலை நடைபெறும்போது வகுப்பு நேரத்தில்
போட்டியை நடாத்துதல் வேண்டும்.
போட்டித்தாள் தவிர்ந்த தேவையான உபகரணங்களை மாணவர்கள் கொண்டுவருதல் வேண்டும்.
வரையப்போகும் ஓவியத்தை பயிற்சி செய்துகொள்ளலாம் ஆனால் பயிற்சி செய்த தாள்
வகுப்பறைக்குள் கொண்டுவர அனுமதிக்கப்படமாட்டார ;கள்.
மாணவர்களுக்கான சுட்டிலங்கங்களை வளாகங்கள் போட்டித்தாளின் பின்புறத்தில் எழுதி, சுட்டிலக்கம்
உயர் கல்வித் தேர்வில் (videregående) தமிழ் மொழியை தேர்வு மொழியாக எடுக்கும் மாணவர்களுக்கான, தமிழர் வள ஆலோசனை மையம் நடாத்தும் தயார்ப்படுத்தல் வகுப்புக்கள். (தமிழ் தரம் 1/2/ 3) (Vg 1/ Vg2/ Vg3)
எம்மால் கடந்த காலங்களில் நடாத்தப்பட்ட இப் பயிற்சி வகுப்புக்களில் பங்குகொண்ட மாணவர்கள் நல்ல பெறுபேற்றினைப் பெற்று தொடர்ந்து தமது கல்வியில் முன்னேறிச் செல்கின்றார்கள் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
இப்பயிற்சி வகுப்புக்கள் நடைபெறும் காலம்.