19.05.2018  சனி
20.05.2018  ஞாயிறு
 
 
பரீட்சைக்கு தோற்றும் அனைவரும் கடைப்பிடிக்க வேண்டிய நடைமுறைகள்.
 
·         அனைத்து மாணவர்களும் தங்களுக்கு வழங்கப்பட்ட நேரத்திற்கு 30  நிமிடங்களிற்கு முன்னதாகவே சமூகம்தரவேண்டும்.
காலம்: 24.03.2018 சனி 14:00 மணி
சிறார் மொழிக்களஞ்சியம் நூல் வெளியீட்டு விழா 10.03.2018
 
காலம்: 10.03.2018 சனி
நேரம்: 16:00 மணி
இடம்: தமிழர் வள ஆலோசனை மையம்.

 

ஆண்டு 10,11,12 வகுப்பு மாணவர்கள் பல்கலைக்கழகம், பல்கலைக்கழகக்கல்லூரிகளில் தமது உயர்கல்வியினை  தகுந்த முறையில் தமக்கு பொருத்தமான கல்வித்துறையினை தெரிவுசெய்வதற்கு வழிகாட்டுதலும் ஆலோசனைகளும் இக்கருத்தங்கில்   வழங்கப்படும். பல்கலைக்கழகங்களில் உயர்கல்வியினை கற்றுமுடித்தவர்களாலும் உயர்கல்வியினைக் கற்றுக்கொண்டிருக்கும் மாணவர்களாலும்  கருத்துகள் வழங்கப்படும்.
கருத்தரங்கு 11.02.2018 ஞாயிறு 17:30 மணிக்கு தமிழர் வள ஆலோசனை மையத்தில் நடைபெறும்.