அன்னை பூபதி தமிழ்க் கலைக்கூடங்களில் குரலிசை, விரலிசை பயிலும் ஆண், பெண் கலைப்பாட மாணவர்களை( தரம் 6- 10 வரையான) உள்ளடக்கி வெகு விரைவில் உருவாக இருக்கும் அன்னை இசைக் குழுவில் இணைந்துகொள்ள ஆர்வமுடையோர் அன்னை கலைப் பொறுப்பாளர் வள்ளுவன் அவர்களுடன்  98850819 என்ற தொலைபேசிமூலம் தொடர்புகொண்டு தங்கள் விபரங் களை  23.11.14 ற்கு முன்பாக பதிவு செய்துகொள்ளுமாறு கேட்டுக்கொள்கின்றோம்.
 
 
போட்டியாளர்களுக்கு 1மணித்தியாலம் வழங்கப்படும் பாடசாலை நடைபெறும்போது வகுப்பு நேரத்தில் 
போட்டியை நடாத்துதல் வேண்டும்.
 
போட்டித்தாள்தவிர்ந்த தேவையான உபகரணங்களை மாணவர்கள் கொண்டுவருதல் வேண்டும்.
வரையப்போகும் ஓவியத்தை பயிற்சி செய்துகொள்ளலாம் ஆனால் பயிற்சி செய்த தாள் 
வகுப்பறைக்குள் கொண்டுவர அனுமதிக்கப்படமாட்டார்கள்.