பரீட்சை  சனி 14.10
 
 
பரீட்சைக்கு தோற்றும் அனைவரும் கடைப்பிடிக்க வேண்டிய நடைமுறைகள்.
 
·         அனைத்து மாணவர்களும் தங்களுக்கு வழங்கப்பட்ட நேரத்திற்கு 30  நிமிடங்களிற்கு முன்னதாகவே சமூகம்தரவேண்டும்.
 
உயர் கல்வித் தேர்வில் (videregående) தமிழ் மொழியை தேர்வு மொழியாக எடுக்கும் மாணவர்களுக்கான, தமிழர் வள ஆலோசனை மையம் நடாத்தும் தயார்ப்படுத்தல் வகுப்புக்கள். (தமிழ் தரம் 1/2/ 3) (Vg 1/ Vg2/ Vg3)
எம்மால் கடந்த காலங்களில் நடாத்தப்பட்ட இப் பயிற்சி வகுப்புக்களில் பங்குகொண்ட மாணவர்கள் நல்ல பெறுபேற்றினைப் பெற்று தொடர்ந்து தமது கல்வியில் முன்னேறிச் செல்கின்றார்கள் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
இப்பயிற்சி வகுப்புக்கள் நடைபெறும் காலம்.
 
அன்னை பூபதி தமிழ்க் கலைக்கூட வளாகங்களில் கலை பயின்று 8வது ஆண்டு பரீட்சையில் தேர்ச்சிபெற்ற மாணவர்களை கௌரவிக்கும்முகமா  
ஒபால் நிறுவனத்தினரும் அன்னை தலைமை நிறுவாகமும் மற்றும் தனியார் கலைக்கூடங்களும் இணைந்து  
ஒஸ்லோவில்(Grorud Samfunnshus, Gårdsveien 6, 0952 Oslo) பட்டம்மளித்து விழாவை நடாத்த எண்ணியுள்ளோம். காலம் ஐப்பசி மாதம் 15ம் திகதி நேரம்: 12 :00 - 18:00
 
இடம்: Grorud Samfunnshus, Gårdsveien 6, 0952 Oslo
பாடநூல் மீளாய்வு தொடர்பான பட்டறை 01.10.2017 ஞாயிறு நடைபெறும். அனைத்து  ஆசிரியர்களையும் புத்தகங்களை ஓப்பீடு செய்யும் அமர்வில் கலந்து கொள்ளுமாறு வேண்டுகின்றோம்.   காலம்: ஞாயிறு 01.10.2017 10:00 – 15:30 இடம்: தமிழர் வள ஆலோசனைமையம் மூன்றாம் மாடி