காலம் : 07.04.2018 சனிக்கிழமை  காலை 09:00 மணி
 
இடம் : (OSLO SENTER) தமிழர்வளஆலோசனைமையம் , 
 
 

பரீட்சார்த்திகள் பரீட்சை ஆரம்பமாவதற்கு 30 நிமிடங்களுக்கு முன்னதாக சமூகமளிக்க வேண்டும்.

காலம்: 24.03.2018 சனி 14:00 மணி
சிறார் மொழிக்களஞ்சியம் நூல் வெளியீட்டு விழா 10.03.2018
 
காலம்: 10.03.2018 சனி
நேரம்: 16:00 மணி
இடம்: தமிழர் வள ஆலோசனை மையம்.

 

ஆண்டு 10,11,12 வகுப்பு மாணவர்கள் பல்கலைக்கழகம், பல்கலைக்கழகக்கல்லூரிகளில் தமது உயர்கல்வியினை  தகுந்த முறையில் தமக்கு பொருத்தமான கல்வித்துறையினை தெரிவுசெய்வதற்கு வழிகாட்டுதலும் ஆலோசனைகளும் இக்கருத்தங்கில்   வழங்கப்படும். பல்கலைக்கழகங்களில் உயர்கல்வியினை கற்றுமுடித்தவர்களாலும் உயர்கல்வியினைக் கற்றுக்கொண்டிருக்கும் மாணவர்களாலும்  கருத்துகள் வழங்கப்படும்.
கருத்தரங்கு 11.02.2018 ஞாயிறு 17:30 மணிக்கு தமிழர் வள ஆலோசனை மையத்தில் நடைபெறும்.