அனுபவமும்,ஆளுமையும் உடைய போலந்து நாட்டுப் பெண்மணியால்
நடாத்தப்பட இருக்கும் ஓவியம்வரைதல், வர்ணம் தீட்டுதல் பயிற்சி 
வகுப்புக்கள்.
 
Edith Stylo, scenograf og kostymedesigner av yrke, er kursinstruktør. Hun er også 
kunstner, primært tegner, og har vært medlem av Tegneforbundet siden 2000, og har 
mange holdt utstillinger både inn - og utland. Edith har bakgrunn som NRK-scenograf.
 
உயர் கல்வித் தேர்வில் (videregående) தமிழ் மொழியை தேர்வு மொழியாக எடுக்கும் மாணவர்களுக்கான, தமிழர் வள ஆலோசனை மையம் நடாத்தும் தயார்ப்படுத்தல் வகுப்புக்கள். (தமிழ் தரம் 1/2/ 3) (Vg 1/ Vg2/ Vg3)
 
எம்மால் கடந்த காலங்களில் நடாத்தப்பட்ட இப் பயிற்சி வகுப்புக்களில் பங்குகொண்ட மாணவர்கள் நல்ல பெறுபேற்றினைப் பெற்று தொடர்ந்து தமது கல்வியில் முன்னேறிச் செல்கின்றார்கள் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
 
இப்பயிற்சி வகுப்புக்கள் நடைபெறும் காலம்.
அன்னை தலைமை நிருவாக கலைக் குழுவினால் உருவாக்கப்பட்டு பலரதும் வரவேற்பினைப் பெற்ற அன்னை இசைக் குழு மேலும் பல கலைஞர்களை உள்வாங்கி இசைக் குழுவை மேன்மைப்படுத்த விரும்புகின்றது.
 
நீங்கள் இசைக்கருவிகளை வாசித்து மகிழ்விக்க ஆர்வமுள்ளவராக இருக்கின்றீர்களா.
அப்படியாயின் நீங்கள் அன்னை பூபதி தமிழ்க் கலைக்கூடத்தில் இசைக் கருவிகளை 6ம் தரத்திற்கு மேல் வாசிக்கும் அனுபவமுள்ளவராக இருத்தல் வேண்டும்.
அறிவுச் சமூகத்தைப் படைப்போம் வாருங்கள்!
அன்னைபூபதி தமிழ்க் கலைக்கூடத்தின் அரணாய் காத்து நிற்கின்ற ஆசிரியர்கள் மற்றும்
பணியாளர்களை புதிய கல்வியாண்டில் கைகுலுக்கி வரவேற்கிறோம்! உங்கள் கரங்களில்
தமிழ்ப் பூங்கொத்தை மகிழ்வோடு கொடுக்கிறோம்!
ஒவ்வொரு பிள்ளையையும் உலகிற்கு அறிமுகம் செய்வோர் பெற்றோர்! உலகையே
அறிமுகம் செய்பவர் ஆசிரியர்! மாணவப் பிள்ளைகளுக்கு தாய் – தந்தையர் இருக்கலாம்