இனணயவழிக்கல்வி  TEAMS பாவிப்பதற்கு முதலில் செய்யவேண்டியவை:

1) விண்ணப்பப்படிவத்தை அனுப்புதல் வேண்டும்

இணையவழிகாட்டி  http://www.poopathi.no/web/ta/node/1439

விண்ணப்பப்படிவத்தைg; பதியும்போது மாணவர் இலக்கம் (இது மாணவர்களது இலக்கம்). அவர்களுக்கான மின்னஞ்சல். ஒரு மின்னஞ்சல் முகவரியை ஒரு பிள்ளைக்கே பயன்படுத்த முடியும்.

https://abannai.no/elev/

Teams மூலம் இணையவழித் தமிழ்க் கற்கைச் செயற்பாடுகள் நிறைவடையும் கட்டத்தை எட்டியுள்ளது. கடந்த புதன் 1 ம் திகதி பிற்பகல் 4 மணி வரையில் தமது பதிவுகளை மேற்கொண்ட அனைவரும் இணைக்கப்பட்டுவிட்டனர். 

 

அனைவருக்கும் வணக்கம்!

இணையவழித் தமிழ்க் கல்வியை நடைமுறைப்படுத்தும் வகையில்    அன்னை பூபதி தமிழ்க் கலைக்கூட நிர்வாகம் மற்றும் ஆசிரியர்களை இணைக்கும் பணிகள் நிறைவடைந்துள்ளது. இதன் அடுத்த கட்டமாக அனைத்து மாணவர்களையும் TEAMS இல் இணைக்கும் நடைமுறையை மேற்கொள்ளவுள்ளோம்.  

இதற்கான தகவல் திரட்டும் திட்டத்தின் அடிப்படையில் 

கொரோனா கிருமியின் தாக்கத்தினால் தமிழ் மொழிக் கற்கைச் செயற்பாடுகளில் ஒர் முடங்கல் நிலை ஏற்பட்டுள்ளதை நீங்கள் அனைவரும் அறிவீர்கள்.