ஓவியப் போட்டி 2015  வெற்றியீட்டியோர் 
பிரிவு 1 வகுப்பு 5,6 
முதலாம் இடம். 2606 மொ சிவாஜினி சுப்பிரமணியம் 
இரண்டாம் இடம். 1739 லோ றிஷானா றெஜினோல்ட்
மூன்றாம் இடம் 502 வைத் அஸ்வீனா வாசன் 
பிரிவு 2 வகுப்பு 7,8 
முதலாம் இடம். தொ 816 வள்ளுவன் நந்திதா 
இரண்டாம் இடம். றொ 3056 விஜேந்திரன் வித்தகி
மூன்றாம் இடம் றொ 4063 குகசாந் கயந்தன் 
நோர்வேஜியப் பாடசாலைகளில் videregående வகுப்புக்களில்
தமிழ்மொழியை தேர்வுப்பாடமாக எடுத்த மாணவர்களினால் கடந்தாண்டுகளில் பெரும் வரவேற்பை பெற்ற பரீட்ச்சைக்கான தயார்படுத்தல் வகுப்புக்கள்- மீண்டும்  
ஆரம்பம் புதன் 21.10.2015 மணி 19:00 
வகுப்புக்கள் 43 44 45  ஆவது கிழமைகளில் புதன் வியாழன் ஆகிய நாட்களில் நடைபெறும்.