காலம் : 04.04.2015 சனிக்கிழமை
 
இடம் : (OSLO SENTER) தமிழர்வளஆலோசனைமையம்
 
நேரம் : காலை 09:00 மணி
 
பரீட்சார்த்திகள் பரீட்சை ஆரம்பமாவதற்கு 30 நிமிடங்களுக்கு முன்னதாக சமூகமளிக்க               வேண்டும்.
  • விடைத்தாள் திருத்தும் பணிக்கு செல்ல விரும்புகின்றவர்கள் சித்திரை மாதம் 15ம் திகதிக்கு முன்பாக பெயரக்ளை எமக்கு அனுப்பிவைக்கவும்.

 

  • அனைத்துலகத் தமிழ் தேர்வில் தோற்றும் ஒருமாணவர் செலுத்தவேண்டிய கட்டணம் 40 குரோணர்கள்.
 
புலன் மொழி வளத் தேர்வு 02.05 , 10.05.2015
 
அனைத்துலகத் தமிழ் தேர்வு 06.06.2015