தமிழர் வள ஆலோசனை மையம், அன்னை பூபதி வளாகங்கள் இணைந்து நடாத்தும் தமிழர் திருநாள் (தைப்பொங்கல் விழா)  2020 காலம்: 18.01.2020  11:30    இடம்:   Oslo Kristne Senters lokaler  Trondheimsveien 50G, 2007 Kjeller தமிழர் திருநாள்  2020  நிகழ்ச்சி நிரல்    

நோர்வே மன்னர் புத்தாண்டுக்கு முதல் நாள் மாலை(31.12.2019), ஆற்றிய உரையின் தமிழாக்கம்

புத்தாண்டு மாலை என்பது நம்பிக்கையும் எதிர்பார்ப்பும் நிறைந்த ஒரு மாலை. கடந்தகாலம் நடந்தவற்றையும் இவ்வாண்டு நடக்கப்போவதையும் பற்றி நாங்கள் சிந்திக்கிறோம்.

18.01.2020 சனி 11:30 மணிOslo kristine senter Trodheimsveien 50G 2007 kjeller