அன்னை பூபதி தமிழ்க் கலைக்கூடங்களில் குரலிசை, விரலிசை பயிலும் ஆண், பெண் கலைப்பாட மாணவர்களை( தரம் 6- 10 வரையான) உள்ளடக்கி வெகு விரைவில் உருவாக இருக்கும் அன்னை இசைக் குழுவில் இணைந்துகொள்ள ஆர்வமுடையோர் அன்னை கலைப் பொறுப்பாளர் வள்ளுவன் அவர்களுடன்  98850819 என்ற தொலைபேசிமூலம் தொடர்புகொண்டு தங்கள் விபரங் களை  23.11.14 ற்கு முன்பாக பதிவு செய்துகொள்ளுமாறு கேட்டுக்கொள்கின்றோம்.