ஆண்டு 10,11,12 வகுப்பு மாணவர்கள் பல்கலைக்கழகம், பல்கலைக்கழகக்கல்லூரிகளில் தமது உயர்கல்வியினை  தகுந்த முறையில் தமக்கு பொருத்தமான கல்வித்துறையினை தெரிவுசெய்வதற்கு வழிகாட்டுதலும் ஆலோசனைகளும் இக்கருத்தங்கில்   வழங்கப்படும். பல்கலைக்கழகங்களில் உயர்கல்வியினை கற்றுமுடித்தவர்களாலும் உயர்கல்வியினைக் கற்றுக்கொண்டிருக்கும் மாணவர்களாலும்  கருத்துகள் வழங்கப்படும்.
கருத்தரங்கு 11.02.2018 ஞாயிறு 17:30 மணிக்கு தமிழர் வள ஆலோசனை மையத்தில் நடைபெறும்.
 
இப்பதிவினை மாசி மாதம் 06ம் திகதி முதல் 25ம் வரை பதிவு செய்து கொள்ளலாம்.
25ம் திகதிக்குப் பின்னர் பதியப்படும் விண்ணப்பங்கள்ஏற்றுக்கொள்ளம்படமாட்டாது என்பதனை மனவருத்தத்துடன்தெரிவித்துக்கொள்ளுகின்றோம்.
 
 
 
இன்றைய உலகில் தானியக்கி செயல்முறை எம்மை அன்றாடம் ஆக்கிரமித்துக் கொண்டு வருகின்றது. சமையலறைமுதல் மோட்டார் வாகனங்கள் வரை தானியங்கிகள் எம் அன்றாட வாழ்வில் எம்மை தன்பக்கம் அதீத கவனம் செலுத்த வைத்துள்ளது. தமிழர் வள ஆலோசனை மையத்தால் நடாத்தப்படும் தானியங்கி பயிற்சிவகுப்புக்கள் மற்றும் மென் பொருள் வகுப்புக்களின் விபரம். விண்ணப்பப்படிவம்    
உயர் கல்வித் தேர்வில் (videregående) தமிழ் மொழியை தேர்வு மொழியாக எடுக்கும் மாணவர்களுக்கான, தமிழர் வள ஆலோசனை மையம் நடாத்தும் தயார்ப்படுத்தல் வகுப்புக்கள். (தமிழ் தரம் 1/2/ 3) (Vg 1/ Vg2/ Vg3)
எம்மால் கடந்த காலங்களில் நடாத்தப்பட்ட இப் பயிற்சி வகுப்புக்களில் பங்குகொண்ட மாணவர்கள் நல்ல பெறுபேற்றினைப் பெற்று தொடர்ந்து தமது கல்வியில் முன்னேறிச் செல்கின்றார்கள் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
இப்பயிற்சி வகுப்புக்கள் நடைபெறும் காலம்.