தமிழீழ நாட்டுப்பற்றாளர் நாள்  அன்னை பூபதியின் நினைவு நாள் அன்னை பூபதி தமிழ்க் கலைக்கூடங்களில்  சுடர் வணக்கம் செலுத்தி மாணவர்களின் நிகழ்வுகளுடன் வெள்ளி : 12.04 சனி: 13.04 ஞாயிறு:14.04 ஆகிய நாட்கள் நினைவு கூறப்படுகிறது 
இம்முறை சர்வதேச தமிழ் நுண்கலை படைப்பாற்றல் மையத்தினால் நடாத்தப்படும் பரீட்சையையே தரம் 1 -5 வரையான மாணவர்கள் விண்ணப்பிக்கவேண்டும். தரம் 6, தரம் 7 விரும்பிய மாணவர்கள் விண்ணப்பிக்கலாம். தரம் 6 - 8 வரையான மாணவர்களுக்கு இலண்டன் பரீட்சையும் நடாத்தப்படும். விண்ணப்பங்களை வழமைபோல் இணையத்தில் மேற்கொள்ளவும். https://www.deltager.no/pameldingskjema_for_ITAC-eksamen_2019

Lillestrøm kultursenter

Søndag 10.03.2019

KL 16:00 -

16.01.2019 புதன் கிழமை நோர்வே நாட்டைச்சேர்ந்த அன்னைபூபதி தமிழ்க் கலைக்கூட தொய்யன் வளாகத்தினரால் மட்டக்களப்பு மாவட்டத்தில் மட்டக்களப்பு மேற்கு கல்வி வலயத்தில் அமைந்துள்ள கரடியனாறு இந்து வித்தியாலயத்தில் தரம்-5ல் கல்விகற்ம் 52 வறிய மாணவர்களுக்கு மிகவும் பெறுமதியான கற்றல் உபகரணங்களான தேவையான பயிற்சிப் புத்தகங்கள் பயிற்சிக் கொப்பிகள் மற்றும் அழிப்பான்கள் அளவுகோல்கள் எழுது கருவிகள் கட்டர்கள் கோவைகள் நாடாக்கள் உகப் படங்கள் இலங்கைப் படங்கள் விரைவு கணித நூல்கள் என்பன வழங்கி வைக்கப்பட்டது.