போட்டியாளர்களுக்கு 1மணித்தியாலம் வழங்கப்படும் பாடசாலை நடைபெறும்போது வகுப்பு நேரத்தில் 
போட்டியை நடாத்துதல் வேண்டும்.
 
போட்டித்தாள்தவிர்ந்த தேவையான உபகரணங்களை மாணவர்கள் கொண்டுவருதல் வேண்டும்.
வரையப்போகும் ஓவியத்தை பயிற்சி செய்துகொள்ளலாம் ஆனால் பயிற்சி செய்த தாள் 
வகுப்பறைக்குள் கொண்டுவர அனுமதிக்கப்படமாட்டார்கள்.
 
 

தொய்யன் வளாக ஆசிரியர் பயிற்சிப்பட்டறை

காலம்: 13.10.18 சனி மணி: 13:00 – 16:00 வரை

இடம்: தமிழர் வள ஆலோசனை மையம் (TRVS, Nedre rommen 3 0988 Oslo )

தலைப்புகள்.

1. கட்டுரை  2. இலக்கியத்தில் ஏதாவது ஒரு பாடத்தை கற்பிக்கும் முறை. 3. பாடல்களை பிள்ளைகளுக்கு இலகுவாக விளங்கிக் கொள்ளும் விதத்தில் கற்பித்தல். 4. இலக்கணத்தில் புணர்ச்சி ( பகுதி , விகுதி, இடைநிலைகள் .... ) உவமையணி போன்றவை 5. அடுக்குத்தொடர், அடுக்கிடுக்குத்தொடர் போன்றவற்றின் பொருள் விளங்க சொல்லியம் அமைத்தல்.

மூலங்களைத் தேடித் தக்க சான்றுகளுடனும் வரைபுகளுடனும்-மரபு களுடன் கற்பித்தல், மாணவர்களினது சிந்தனையைத் தூண்டும். இதுவே அவர்களைத் தேடுதல் உள்ளவர்களாக வளர்த்தெடுக்கும். இக் கருத்தினை முன்வைத்து நடந்தேறிய, அன்னை பூபதி தமிழ்க்கலைக்கூட ஆசிரியர்களுக்கான பயிற்சிப்பட்டறை 
 
பயிற்சிப்பட்டறை 2018.09.30 அன்று நடைபெற்றது. 85 ஆசிரியர்கள் கலந்துகொண்டு தங்கள் ஆளுமையை வளர்த்துக் கொண்டார்கள். 
 
உயர் கல்வித் தேர்வில் (videregående) தமிழ் மொழியை தேர்வு மொழியாக எடுக்கும் மாணவர்களுக்கான, தமிழர் வள ஆலோசனை மையம் நடாத்தும் தயார்ப்படுத்தல் வகுப்புக்கள். (தமிழ் தரம் 1/2/ 3) (Vg 1/ Vg2/ Vg3)
எம்மால் கடந்த காலங்களில் நடாத்தப்பட்ட இப் பயிற்சி வகுப்புக்களில் பங்குகொண்ட மாணவர்கள் நல்ல பெறுபேற்றினைப் பெற்று தொடர்ந்து தமது கல்வியில் முன்னேறிச் செல்கின்றார்கள் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
இப்பயிற்சி வகுப்புக்கள் நடைபெறும் காலம்.