மீண்டுமொரு புதியகல்வி ஆண்டில் காலடி எடுத்து வைக்கும் ஆசிரியர்களையும் மற்றைய  பணியாளர்களையும் அன்னை பூபதி தமிழ்க்கலைக்கூடம் அன்புடன் வரவேற்பதில் அகமகிழ்வடைகின்றது.
 
அன்னை பூபதி தமிழ்க் கலைக்கூடம் ஒவ்வொரு கல்வியாண்டின் தொடக்கத்திலும் புதிய பரிமாணத்தோடும், புதிய உத்வேகத்தோடும் வீறுநடை போடுவதற்கு காரணம், எமது ஆசிரியர்களும் மற்றும் அன்னையின் பணியாளர்களும் தான் என்றால் அது மிகையல்ல!
 
19.05.2018  சனி
20.05.2018  ஞாயிறு
 
 
பரீட்சைக்கு தோற்றும் அனைவரும் கடைப்பிடிக்க வேண்டிய நடைமுறைகள்.
 
·         அனைத்து மாணவர்களும் தங்களுக்கு வழங்கப்பட்ட நேரத்திற்கு 30  நிமிடங்களிற்கு முன்னதாகவே சமூகம்தரவேண்டும்.
காலம்: 24.03.2018 சனி 14:00 மணி
சிறார் மொழிக்களஞ்சியம் நூல் வெளியீட்டு விழா 10.03.2018
 
காலம்: 10.03.2018 சனி
நேரம்: 16:00 மணி
இடம்: தமிழர் வள ஆலோசனை மையம்.