பரீட்சைக்கு தோற்றும் அனைவரும் கடைப்பிடிக்க வேண்டிய நடைமுறைகள்.
 
பரீட்சை  சனி 23.05 , ஞாயிறு 24.05
 
நேரம் : காலை 09 மணி தொடக்கம் 20 வரை.
 
·         அனைத்து மாணவர்களும் தங்களுக்கு வழங்கப்பட்ட நேரத்திற்கு 30  நிமிடங்களிற்கு முன்னதாகவே சமூகம்தரவேண்டும்.
புலன் மொழி வளத் தேர்வு 02.05 , 10.05.2015
அனைத்துலகத் தமிழ் தேர்வு 06.06.2015