அறிமுறைப்பரீட்சை 

காலம் : 01.04.2017 சனிக்கிழமை  காலை 09:00 மணி

இடம் : (OSLO SENTER) தமிழர்வளஆலோசனைமையம் , 

அன்னை பூபதி தமிழ்க் கலைக்கூடத்தின் சிறுவர்பாடல் இறுவட்டுடன், பாடலுக்கான நூல்  ஆகியன பாடவிதானக் குழுவின் பொறுப்பாளர் திரு.குமரேந்திரன் அவர்களின் முயற்சியால் 15.10.1994 ல் முதற் பதிப்பாக வெளியீடு செய்யப்பட்டுள்ளது. பூரணன் என்ற புனைபெயரில் குமரேந்திரனும், இவரது துணைவியார் சாந்தி குமரேந்திரனும் இவ் இறுவட்டுக்கான பெரும்பாலான பாடல்களை இயற்றியும், மொழிமாற்றம் செய்தும் உள்ளனர்.
25 ஆவது ஆண்டு விழா றொம்மன் வளாகம் இரண்டு நாள் பெருவிழா
திருவாளர் உமைபாலன் தியாகராசா அவர்களால் 05.03.17 அன்று அன்னை பூபதி தமிழ்க் கலைக்கூடங்களின் வெளியீடாக புலத்தில் தமிழ் என்னும்
பயன்தரு நூல் வெளியீடு செய்யப்பட்டது.