நோர்வே தழுவிய இளையவர் முதல் பெரியவர் வரை கலந்துகொள்ளும் போட்டிகள்

காலம்:- 30.05.2019, வியாழக்கிழமை.
நேரம்:- 11:00 மணியிலிருந்து 15:00 வரை.
இடம்: தமிழர் வள ஆலோசனைமையம்

தொலைதூர கட்டுப்பாடு மூலம் இயக்கப்படும் வாகனங்கள்

குறும்படம்

தமிழ் இனப்படுகொலையை அடையாளப்படுத்துவோம். திங்கட்கிழமை 20.05.2019 அன்று பாடசாலைகளுக்கும் வேலைத்தளங்களுக்கும் நாம் செல்லும் போது எமது நெஞ்சுவலியை வெளிக்காட்டும் முகமாக இனப்படுகொலையின் அடையாளமாக எம் நெஞ்சில் இச்சின்னத்தை சுமந்து செல்வோம்.