You are here

18. mai er dagen tamiler over hele verden markerer folkemordet på tamiler utført av den srilankiske staten i 2009.

Det har gått 10 år siden det brutale folkemordet på tamilene fant sted - folkemordet myndighetene på Sri Lanka er ansvarlige for. I 2009 ble flere hundre tusen tamiler massakrert og drept. Våpen som i følge Geneve-konvensjonen er forbudt å bruke i krig, ble brukt mot tamilene. Kjemiske våpen, gassbomber og klasebomber ble sluppet over tamilske områder. Verken sykehus eller skoler ble spart. I denne krigen var det de sivile tamilene som var målet. Folkemordet mot tamilene fant sted flere steder i form av planlagte massakre, bombing av skoler, kirker og templer. Dette pågikk i mer enn 80 år.

 

Over 140 000 sivile tamiler sies å ha blitt drept under den siste fasen av krigen. Det skal ha foregått på følgende måte: Regjeringen lokket til seg sivile inn i en ‘’no fire sone’’, hvor det i etterkant skal ha blitt avfyrt flere bomber og klasevåpen som tok livet av over 140 000 mennesker. Skoler og sykehus ble heller ikke spart.

 

Omverden vokter sine interesser på øya. Øya ligger geografisk i et punkt hvor den er gull verdt for mange land.  Havveien til  Sørøst-Asia kan kontrolleres fra øya. I tillegg er også omverden opptatt av å ha tilgang på de urørte naturressursene som er på øya. Det er antatt at mer enn 22 land direkte har vært med på å hjelpe myndighetene på Sri Lanka militært. Med deres hjelp begikk staten folkemord mot tamilene. Sri Lanka er ei øy der fiender med politisk uenighet har gått sammen for å tilintetgjøre tamilenes militærmakt. Norge var med som tilrettelegger av fredsprosessen og fokuserte på internasjonale interesser på øya framfor å arbeide for fred og forsoning.

 

Det var britene som samlet det tamilske kongeriket og det singalesiske kongeriket til ett land som den gangen ble kalt Ceylon. Sri Lanka ble opprettet da britene trakk seg ut, og landet skulle være en uavhengig stat. Men da den singalesiske majoriteten tok styringen, begynte de å diskriminere tamiler. Etter hvert som tiden gikk, ble staten mer og mer aggressiv og gjennomførte politikken som nekter tamilenes eksistens på øya.

 

Tamilene lever i en statsløs nasjon. De har eget språk og bor på et tydelig avgrenset område. Som nasjon har de rett til selvbestemmelse. Når man av sin ‘’egen’’ stat blir utsatt for et folkemord, er det ikke rom for et ‘’samlet ‘’ Sri Lanka og eneste løsningen er Tamil Eelam - et eget land.

 

image: