You are here

18 Mai, Hva betyr det for Eelam Tamiler?

Helt siden tidenes morgen har Tamilene bodd på Sri Lanka. Det er bevist fra både arkeologi, forskning og det er blitt skrevet om Tamilene i gamle bøker. De levde også på Lemuria-kontinentet (Kumarikandam), og det ble hevdet av Thevaneea Pavanar at det første menneske på jorda var en Tamiler. Men på grunn av noe som heter geopolitikk startet et rent helvete for Tamilene helt fra tidlig 1510-tallet og det skulle få ringvirkninger som vi i dag kan kjenne på. Det begynte med Portugisisk kolonialisme, og har fortsatt i forskjellige former, i dag er Eelam Tamiler underlagt den enhetlige Sri Lanka staten.

 

I 4000 år har verdenshandelen hovedsakelig foregått mellom stormaktene i Europa og Kina. Den handelsruten de hadde på den tiden, var via båt og man seilet gjennom Gibraltarstredet og videre gjennom Indiahavet også til Kina. Sri Lanka som er plassert nesten midt i Indiahavet var et nøkkelpunkt for alle skipene som gikk forbi. I tillegg til at havna i Trincomalee er et av verdens beste naturlige havn gjorde at Sri Lanka skulle bli et attraktivt sted for imperialistene. De første europeerne som kom var portugisere og de kom hovedsakelig for å drive handel. Senere viste det seg at de hadde skjulte hensikter.

 

Portugiserne tok over Kotte-høvdingdømmet i 1598 og deretter Jaffna-høvdingdømmet i 1619. så opp igjennom årene har skitne imperialister som Danmark-Norge, Nederland, Frankerrike og Storbritannia forsøkt å ta over landet. Sistnevnte tok hele landet og innførte en enhetlig stat i 1833 for å gjøre det enklest mulig for deres geopolitiske og økonomiske interesser. Tre år etter 2. verdenskrig så forlot britene landet og ga makten til elitefamilier fra Sinhala-familier. Det vil si de utgjorde den nasjonaliteten i landet, og ble overlatt statsmakt fra det Britiske imperiet. Singaleserne begynte å undertrykke den tamilske etnisiteten og tok fra oss mange rettigheter. De tok til og med borgerrettighetene fra oss! Studentene på den tiden tok sakene i egne hender og startet en ikkje voldelig demonstrasjon i likhet med Mahatma Gandhi. Senere skulle dette eskalere til en blodig krig. Dersom de demokratiske veiene ble stengt for Tamilere av staten, og den nasjonale undertrykkelse og diskriminering foresatte, ble væpnet kamp eneste utvei.

En lang krig preget av mange krigsforbrytelser fra hovedsakelig den Sri Lankiske staten førte til at mange uskyldige mistet livet sitt. Vi Tamiler ville bare vår selvbestemmesle rett og usverninitet over våres hjemmeland på nord og øst på øyen. VI spurte også om å ha et føderalt styre, men det ville ikke myndighetene tillate. 18. mai 2009 regnes som avslutninga på selve krigen, hvor med internasjonal og stormaktenes støtte fikk den Sri Lankiske stat grønt lys for å ha folkemord som løsning på Tamilenes krav om å suverenitet og rettferdighet. Det som skjedde var at det ble gjennomført et folkemord, altså etnisk rensing, på Mullivaikal. Ifølge FN-rapporten skrevet av Charles Petrie november 2012 så døde mer enn 70 000 uskyldige Tamiler i ukene som førte til 18. mai. Selv om krigen er avsluttet er det fortsatt stor urettferdighet, og vi må gjøre noe med det! Institusjonene og strukturere som føres igjennom den enhetlig State i seg selv er det som oppretteholder dette strukturelle folkemordet.

 

Storbritannia koloniserte Sri Lanka I slutten av 1700 – tallet. Sri Lanka var en britisk koloni fra 1815 til 1948. Som nevnt ble den state som eksisterer i dag skapt under Britisk styre i 1833,. For første gang ble øyet samlet under et sentralstyrt styre.  I 948 ga britene fra seg makten til singaleserne. Etter landets selvstendighet I 1948 fikk den Sri Lankiske staten som var kontrollert av majoriteten singalesere begynte et intensifiering av diskriminasjon og behandlig av Tamiler som annenrangsborgere. Det gikk utover jobb, høyere utdanning og levestandard. Fra 1930 tallet, under begrenset selv-styre Briterne ga den Singalesiske elite igjennom ‘State Council’ begynte å kolonisere Tamilske landområder på øst-provinsen. I 1956, 1958, 1961, 1981 og 1983 ble mange tamilere drept fordi singaleserne hadde opptøyer. Over årene mistet hundrevis av Tamiler livet, husene og deres levebrød ødelagt. De verste opptøyene var I 1983, hvor over 3000 ble drept og over to hundre tusen ble intern-fordrevet. Etter opptøyene fra singaleserne ville tigere ta revangs. Dette ble den utløsende årsaken til konflikten, som var etnisk væpnet startet I Sri Lanka. Den ble kalt «black july».

Det startet 23 juli 1983. Massakrene på tamilere I Sri Lanka som det ble kalt, klarte å angripe og drepe 13 regjeringssoldater nord på jaffnahalvøya. Singaleserne tok hevn på samme sted. De ble drept med økser og kniver, andre ble brent levende.

 

Siden krigen I Sri Lanka ble mer blodig, så brukte USA 9/11 angrepet som en årsak til å fortelle hele verden at alle militære grupper er terrorister. Her ble alle som tok våpen mot en terrorist stat, slått under samme kam. Tamilsk tigere var en av de som ble anklaget og ble satt i samme bås som religiøse fundamentalister, som Al-Quida. Dette var en prosess for å svekke Tamil tigerne og deres rettferdige og revolusjonære kamp for en undertrykt nasjon. Dette var en velsignelse for den singalesiske staten. På grunn av dette kunne de starte en kamp mot tamil tigerne I 2006. De fikk hjelpe av ulike nasjoner som U.S.A , Storbritannia, India og Kina. Den singalesiske regjeringen erklærte seier 19 mai 2009. Mange falt i krigen. De som overgav seg med hvit flagg også  ble drept .

Bortimot 400 000 uskyldige tamilske sivile menn, kvinner og barn ble drept i krigen. Tusener av tamilere flyktet fra Sri lanka og søkte tilflukt I andre land. Mange vest europeiske land tok dem i imot med åpne armer og hjalp dem med å starte på nytt.

 

Selv etter tiår, ser man at undertrykkelse mot Tamiler forsetter på Sri Lanka. Land bli okkupert og kolonisert, om det er igjennom militærbaser, eller land tilegnet statens institusjoner som naturvernministereiet eller det arkeologiske departement. Tamilenes krav om selv-bestemmelse-rett og politisk makt i nord og øst nektes. Rettferdighet for ti tusenvis av forvunnede tamilere, som dere familiemedlemmer demonstrere  og kjemper for om blir heller ikke imøtekommet.  Anti-terror lovgivninger har i flere ti år blitt brukt til å forfølge Tamilere og Tamilske politiske røster. I tiden etter 2009 og Mullivaykal, ser vi hvordan dette ser til å forsette.

 

-skrevet av 10 trinn