You are here

Filter over et blodbad.

I 2016 ble Sri Lanka kåret til verdens beste feriested. Øya som for verden ser ut til å være et paradis og det perfekte feriemålet, er faktisk et rent helvete. Verden ser det som blir vist, et filter med krystallskinnende kystlinjer fylt med myke sandkorn, perlehvite skjell og ikke minst fine trær med tropisk frukt.

Sannheten er at myndighetene på Sri Lanka har valgt å sette opp dette filteret som ser ut til å fungere veldig bra, spesielt med tanke på at Sri Lanka ble kåret til ‘’ferieparadis’’. Lite vet verden om de restene etter sivile menneskeliv som ligger i ett med de myke sandkornene langs kysten av det krystallklare vannet, at det blå vannet egentlig bare er utvasket blod. At dette feriestedet er “cover up” for de blodige hendene den srilankiske regjeringen sitter med.

 

Det er trist å være vitne til at verden forsøker å legge et teppe over og mørklegge alt som skjedde. Det at de vil dekke til og ignorere et så stort folkemord og late som ingenting har skjedd, forteller at verden er mer opptatt av geopolitikk og deres egne fordeler, fremfor rettferdighet, sikkerhet og menneskeliv. Men nok er nok, verden har tiet i ti år og nå er det på tide å ta et oppgjør mot den srilankiske regjeringen. Det er et stort behov for en løsning, et svar. Et stort krav til internasjonal granskning av krigsforbrytelsene som fant sted.  Sri Lanka må rett og slett stilles foran retten.

 

FN sviktet
FN sviktet tamilene. Flere tusen sivile liv kunne vært spart, dersom FN hadde vært mer kritiske og skeptiske ovenfor srilankiske myndigheter og heller satt opp strenge krav mot angrep mot den sivile befolkningen. Det at FN og andre verdensorganisasjoner forlot den tamilske sivilbefolkningen og dro ut av området, førte ikke bare til at de barbariske handlingene SL hæren utførte fikk større rom til å bli utført på lette måter, men det ble også en av grunnen til at den srilankiske hæren kunne skyggelegge folkemordet. Ikke bare det, men det var også med på å føre til at mange bevis som i etterkant har lekket fra krigssonene ble stemplet som tamilsk propaganda og forfalsket.

 

Norge som tiet
Vi lever i en godt nok utviklet verden, hvor alle mennesker som blir undertrykt av staten skal kunne få solidaritet fra land som Norge, hvor demokratiet og ytringsfriheten står høyt i landet. Til tross for at Norge har hatt en stor og viktig rolle i borgerkrigen på Sri Lanka, som fredsmeklere, har de ikke vært flinke nok til å vise godt nok engasjement eller solidaritet i etterkant av krigen

 

Klasevåpen under krigen
Helt siden 1949, har det ifølge Genèvekonvensjonene, ''krigens regler'', vært ulovlig å drepe og skade sivile liv under konflikter. Noe som står sterkt imot denne regelen er klasebomber. Disse bombene skaper stor ringvirkning og man kan se deres påvirkninger etter flere generasjoner også. Klasebomber, også kalt djevelens fyrverkeri, er små sprenglegemer fylt opp i beholdere, hvor en slik beholder kan ha opptil flere hundre småbomber. De blir kastet ned som styrtende raketter som sprer seg over vanvittig store områder. Ikke alle disse småbombene detonerer, altså sprenges. Noen forblir igjen i bakken som små miner og det eneste som skal til for å sprenge dem er berøring like lett som fjær. Verden ble introdusert for en slik bombe for første gang under andre verdenskrig i Tyskland.

 

30. mai 2008 ble det vedtatt et internasjonalt forbud mot klasevåpen og 3. desember 2008 ble dette forbudet undertegnet av omtrent 107 land. For at dette forbudet skal gjelde, er det viktig at denne avtalen også blir omgjort til en egen lov i de landene. Alle land som undertegner avtalen, skal verken produsere eller bruke klasevåpen. I tillegg er det påkrevd at de må ødelegge sine lagre med slike våpen.

 

Sri Lanka er ett av landene som besluttet seg til å ikke signere klaseammunisjonskonvensjonen, for de drev faktisk med en aktiv bruk av klasevåpen rettet mot sivile mål. Ikke bare klasevåpen, men bruk av kjemikalievåpen var det heller ingen mangel på.

 

I krig er det viktig å skille mellom sivile liv og de krigførende. Dette er noe som ikke ble tatt hensyn til under borgerkrigen på Sri Lanka hvor den srilankiske regjeringen brutalt kasta flere bomber over sivile mål som sykehus og skoler. Regjeringen opprettet såkalte “no fire-sone" områder hvor sivilbefolkningen ble lokket til, før også disse områdene hensynsløst og uetisk ble skylt ned av klasebomber. Igjen ser man at krigen den srilankiske staten førte var ikke rettet mot bevæpnede krigførere, men rett og slett uskyldige sivile liv.

Når var sist du hørte om konsentrasjonsleirer? Det første som dukker opp i de fleste tanker vil nok være Hitler og konsentrasjonsleirene for jøder under andre verdenskrig. Noe folk flest ikke vet er at det i 2009, etter krigens siste fase ble opprettet mange interneringsleirer, bedre kjent som dødsleirer eller torturkamre for tamilene. Hvor mange liv som gikk tapt, hvor barbarisk den srilankiske hæren var og hvor mye tortur den tamilske sivilbefolkningen stod ovenfor er det bare å tenke seg til. Så mange menneskerettighetsbrudd og krigsforbrytelser ble utført, alt i regi av de srilankiske myndighetene og med verdens fredsorgansisajon, FN, som hovedvitne. Likevel ble det ikke gjort noe for å forsvare eller redde de uskyldige livene.

Media og folkemord i verden 2009

I henhold til Folkemordskonvensjonens artikkel 2 defineres folkemord som «En hvilken som helst av de følgende handlinger som er begått i den hensikt å ødelegge helt, eller delvis, en nasjonal, etnisk, rasemessig eller religiøs gruppe som sådan:
a) å drepe medlemmer av gruppen;
b) å forårsake alvorlig legemlig eller sjelelig skade på medlemmer av gruppen;
c) bevisst å la gruppen utsettes for levevilkår som tar sikte på å medføre dens fysiske ødeleggelse helt eller delvis;
d) å påtvinge tiltak som tar sikte på å forhindre fødsler innen gruppen;
e) med makt å overføre barn fra gruppen til en annen gruppe.

 

Det den srilankiske regjeringen utførte er uten tvil et systematisk og gjennomtenkt folkemord. Dette folkemordet har Vesten vært med på å tildekke gjennom mangel på objektivitet i mediene. Enorme demonstrasjoner og sultestreiker ble arrangert rundt om i landet. Ikke bare i Norge, men i mange land var det store aksjoner gjennomført av den tamilske diasporaen. Ingenting av dette ble dekket på nyhetene. Veldig lite visste folk om at det i det hele tatt pågikk slike enorme demonstrasjoner og aksjoner rettet mot folkemordet på Sri Lanka. Først etter at tamilske demonstranter startet å skape uro gjennom sine demonstrasjoner, ble det kasta lys på demonstrasjonene, men med feil fokus, noe som har vært med på å skape et dårlig bilde av tamilene blant nordmenn flest.

Ti år etter krigen
Tamilske områder blir fortsatt okkupert og tamilene fordrevet fra sine hjem. De er fortsatt ofre for sporløse forsvinninger og voldtekter. Det er ikke bare på øya det blir gjort tiltak for å fjerne tamilene og deres historie for godt. Mange sosiale medier har også startet med å fjerne viktige spor etter krigens sluttfase. Dette er et nederlag for sannheten, viktige kilder blir fjernet og fører til ensidige historier, åpenbart til støtte for den srilankiske regjeringen.

Selv ti år etter krigen, er det fremdeles ingen forbedringer i landet. Urettferdigheten som den gang utløste borgerkrigen, eksisterer fremdeles. Tamilenes frihet og selvsagte rettigheter er fortsatt fraværende. Det at FN og den internasjonale domstolen enda ikke har klart å presse hardt nok på Sri Lanka, beviser igjen hvorfor LTTE ikke hadde andre valg enn å bære våpen for å beskytte sitt folk.

Det er på tide å kaste lys over Sri Lankas skyggelagte side. Det må utføres en uavhengig internasjonal gransking for å bringe den blodige sannheten frem. Sri Lankas myndigheter må stilles for den internasjonale domstolen, og sist men ikke minst gi tamilene rettferdighet og frihet!

 

-skrevet av shobana NOTAM 2019

 

 

image: