You are here

அன்னை இணைய வழிக்கல்வி

அன்னை பூபதி தமிழ்க்கலைக் கூடத்தினால், இணைய வழிக்கல்வி மிக விரைவில் ஆரம்பிக்கப்படவுள்ளது. இதற்கான முயர்ச்சி நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கின்றது.
 
சுமார் 1800 வரையிலான மாணவர்களையும், 300 வரையிலான ஆசிரியர்களையும் 100 வரையிலான நிர்வாகிகளையும், 16 வளாகங்களையும் இணைத்து இச்சேவையை செய்யவேண்டியுள்ளது, இவ் இணையக்கல்வி வெகுவிரைவில் உங்களின் அறிமுகத்துக்கு வருகின்றது என்பதை மகிழ்ச்சியுடன் அறியத்தருகின்றோம். 
 
இதற்காக நோர்வேயியப் பாடசாலைகளில் பெரும்பாலும் பாவிக்கப்படும் TEAMS, எனும் மென்பொருள் பாவிக்கப்படவிருக்கின்றது. 
 

 

image: