Home

விண்ணப்பப்படிவம்

You are here

அனைவருக்கும் கோடைகால விடுமுறை இனிதே அமைய எமது வாழ்த்துகள்.

புதிய கல்வியாண்டு 2020 – 2021 ஆரம்பம்!

தமிழ்வகுப்புகள் ஆரம்பம் 21,22,23.08. 2020 

வெள்ளி 17:30 மணி

சனி – 09:00, 12:00 மணி

ஞாயிறு – 15:30 மணி

கலை வகுப்புகள் ஆரம்பம் - சனி - 22.08.2020

 

புதியமாணவர் அனுமதி: 21இ22இ23.08.20  வெள்ளி, சனி, ஞாயிறு.

 

annai.no
Annai poopathi tamilsk kultursenter, Sentralstyre Postboks 145 Furuset,1001 Oslo